Fakey Pattern Trading System - Forex Strategies - Forex ...

Ban mo ta phuong phap dau tu forex cua toi

Ban mo ta phuong phap dau tu forex cua toi
Hôm nay ngồi lục lại email từ mấy năm trước, vô tình tìm được bản mô tả phương pháp đầu tư forex của mình từ năm 2015. Đó là lúc khi tôi ngỏ lời đầu tư cho một đại gia. Ông ta đã yêu cầu tôi đưa ra các bằng chứng có thể kiếm tiền từ forex cùng một bản mô tả về phương pháp đầu tư của mình nhưng chỉ được trình bày ngắn gọn trong một trang giấy.
Tôi xin đưa ra đây để bạn đọc tham khảo, cũng là để lưu lại kỷ niệm một thời đi bán tín hiệu giao dịch và tìm mọi cách huy động để thỏa cơn khát vốn đầu tư của mình. Mặc dù phương pháp đầu tư của tôi hiện nay có tinh vi hơn trước, nhưng về cơ bản vẫn dựa trên các nguyên tắc, phương pháp và chiến lược như vậy.

BẢN MÔ TẢ PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ NGOẠI HỐI

Căn cứ giao dịch

Căn cứ giao dịch chủ yếu dựa trên xu hướng và hành động diễn biến của giá. Phương pháp này không dựa trên bất kỳ một phân tích cơ bản hay tin tức nào, trừ những tin cực mạnh có thể tạo GAP (khoảng trống giá khi thị trường biến động quá mạnh).
  • Xu hướng chủ yếu được dựa trên các đường trung bình động (MA) và các đường kênh xu hướng để xác định. Tham khảo: Các xác định xu hướng thị trường.
  • Hành động giá được dựa trên các mẫu hình căn bản phổ biến mà hầu hết các trader đều đã biết như: Mẫu hình đầu vai, inside bar, pin bar, fakey, hỗ trợ – kháng cự, phá trend……. và các mẫu hình đặc biệt khác dựa trên kinh nghiệm của chính mình đã được đúc kết trong nhiều năm.
  • Lưu ý: Cùng một mẫu hình và hành động giá cụ thể…, nhưng mỗi trader sẽ có đánh giá khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch khác nhau dựa trên những kinh nghiệm của mình.
Ngoài ra còn sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác như chỉ báo RSI, MACD, Bollinger Bands
Tham khảo:

Phương pháp đặt lệnh và quản lý rủi ro

  • Việc quản lý rủi ro chủ yếu được dựa trên chiến lược đặt stop loss và take profit. Tất cả các lệnh đều được đặt stop loss để bảo vệ vốn. Chiến lược đặt stop loss được căn cứ trên khối lượng của lệnh đặt, số lượng lệnh đang mở và tình huống cụ thể của thị trường.
  • Khoảng cách đặt stop loss được căn chỉnh để đảm bảo mức rủi ro cho cả chùm lệnh không vươt quá 10% vốn đầu tư. Mức rủi ro này có thể điều chỉnh tùy theo yêu cầu của nhà đầu tư.
  • Hầu hết các lệnh mở đều được đóng trước giờ đóng cửa thị trường vào cuối tuần. Ngoài ra luôn tránh để lệnh mở tại những thời điểm có tin cực mạnh để tránh GAP lớn xảy ra có thể vượt qua các mức dừng lỗ đã đặt.
  • Số lượng các lệnh mở không bao giờ vượt quá 10 lệnh. Thông thường là dưới 5 lệnh.
  • Trong toàn bộ quá trình giao dịch, Trader sẽ quản lý tài khoản chặt chẽ để vốn trong tài khoản không bao giờ bị âm quá 20% hoặc 25% hoặc 30% vốn ban đầu, tùy theo yêu cầu của nhà đầu tư.
Tham khảo sâu thêm phương pháp đặt lệnh và quản lý rủi ro:

Lợi nhuận kỳ vọng

Với chiến lược đầu tư như trên thì mức lợi nhuận kỳ vọng có thể giao động từ 5% đến 25% một tháng. Thông thường là 10%/tháng.
Theo Phạm Khương
Nguồn: https://fx24.net
submitted by ForexFX24 to u/ForexFX24 [link] [comments]

FAKE PİN BAR STRATEJİSİ ( Forex Teknik Analiz ) - YouTube The 'Fakey' Forex Trade Setup (Inside Bar + False Break ... 10 Forex Price Action Fakey Pin Bar Reversal The Fakey Setup Reversal Bar Entry Nial Fuller fakey setup,Inside Bar and trading strategies By Forex Champs urdu/hindi webinar

Pin Bar, which is short for ‘Pinocchio Bar,’ is a single candlestick setup that clues price action traders into potential reversals in the market. A pin bar is an elongated wick that ‘sticks ... Forex Fakey Pin Bar. Pin Bar. Pada trend pergerakan harga yang kuat (baik uptrend atau downtrend) formasi pin bar bisa sangat akurat, terutama pin bar yang terbentuk pada levellevel. Fakey pattern (Inside Bar False Breakout) indicator script for financial charts by Khramov. TradingView best indicators and. Pin Bar Setup: The pin bar is a staple of the way I trade the forex market. It has a ... RELATED Daily Pin Bar Forex Trading Strategy Using A Low Risk Entry Trading Technique. Disadvantages of The Fakey Trading Strategy. for a beginner forex traders, it can be a bit confusing at first. there are ideal fakeys and those fakey variations and the fakey variations can be hard to spot if you don’t really know what exactly to look for. the fakey trading strategy is not the forex holy ... The pin bar formation is a price action reversal pattern that shows that a certain level or price point in the market was rejected. Once familiarized with the pin bar formation, it is apparent from looking at any price chart just how profitable this pattern can be. Let's go over exactly what a pin bar formation is and how you can take advantage of the pin bar strategy in the context of varying ... A Fakey pattern can have a pin bar as the false-break bar or not. ... There are a lot of false-breakouts in the Forex market, so learning to trade with the Fakey pattern is very important since it can help you take advantage of and profit from these false breakouts, rather than falling victim to them as so many traders do. The most common entries for a Fakey signal include the following: Enter ... Forex is the same as in any business in life. To make money you must buy cheap and sell expensive or buy low and sell high and it is the same on the charts with Forex pairs. Below is another example of what not to do, but this time with a bullish Pin Bar. The other problem that traders will encounter when they trade pin bars as continuations rather than as reversals is that they will nearly ... Inside Bar + false breakout = Fakey pattern. There is also Pin Bar + false breakout = Fakey pattern, but in this case we have a fakey pattern formed by Inside bar + false breakout. Free Forex Strategies, Forex indicators, forex resources and free forex forecast ... In the case of a pin bar, the false-break would only be one bar, as opposed to the two-bar false-break structure I’ve shown in the diagram above. You may also come across fakey’s with three-bar false breaks, although these are rarer and I consider them less ideal than a fakey with a pin bar or a two-bar fakey false break structure. W dzisiejszym artykule w skrócie przedstawię trzy moje ulubione formacje strategii Price Action: Pin Bar (“nos Pinokia“), Inside Bar (świeca wewnętrzna, obejmowana) oraz Fakey (fałszywe wybicie).To proste, ale jednocześnie bardzo silne setupy. Jeśli nauczysz się stosować je z dyscypliną i cierpliwością, to twoje szanse odniesienia sukcesu na rynku Forex znacznie wzrosną. The Pin Bar Reversal. The Pin Bar is a Price Action formation that can be found on any timeframe in any market. The Pin Bar or full name Pinocchio Bar, is given its name because the signal is lying to the market or tricking traders that price is going one way when in fact it is reversing back the other way.

[index] [5024] [5165] [13202] [276] [12620] [693] [13639] [4464] [23371] [12050]

FAKE PİN BAR STRATEJİSİ ( Forex Teknik Analiz ) - YouTube

http://www.learntotradethemarket.com Learn The Fakey Setup Reversal Bar Entry. Pin bar reversal and forex trading system. Forex Price Action - Fakey Pin Bar Reversal - Duration: 8:43. Nial Fuller 42,348 views. 8:43 . How to Buy the Dip day trading? Small Account Long Strategy - Duration: 12:15. Humbled Trader 36,978 ... Forex Price Action - Fakey Pin Bar Reversal - Duration: 8:43. Nial Fuller 44,154 views. 8:43 . Support and Resistance Secrets: Powerful Strategies to Profit in Bull & Bear Markets - Duration: 29 ... FAKE PİN BAR STRATEJİSİ / Forex Teknik Analiz Forex Grafiklerin Dili / Mum Çubuklar / Fiyat Hareketleri / Arz Talep Güvenilir Broker : https://bit.ly/30hbGFr... Forex Price Action - Fakey Pin Bar Reversal - Duration: 8:43. Nial Fuller 42,506 views. 8:43. Steven Primo: A Simple Pattern That Signals A Trend Change - Duration: 39:36.

http://binary-optiontrade.warmtetaca.cf